Типови на членство

 

Изберете членство

1500МКДиндивидуално членство

СТАНДАРДНО

  • 1 година членство
  • 1 година претплата на ИСПОР билтен
  • Попуст на конференции и семинари
  • Дополнителни бенефиции

600МКДчленство за студенти

СТУДЕНТСКО

  • 1 година членство
  • 1 година претплата на ИСПОР билтен
  • Попуст на конференции и семинари
  • Дополнителни бенефиции
Информации за претплата

Плаќањето за соодветното членство може да го извршите на следниот начин:

„ИСПОР Скопје“
сметка: 300-0000032297-48
депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
цел на дознака: членство за ИСПОР Скопје за: име и презиме / назив

Вашиот кориснички профил ќе биде активиран по извршена уплата.

До колку имате прашања слободно контактирајте не

Спремни сме да одговориме на сите Ваши прашања